Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2009
Data plății 13.05.2011
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 420
Suma cuvenită filialei județene 280
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe