Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Corbița
Anul plății 2008
Data plății 23.03.2009
Suma încasată 500
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 200
Suma cuvenită filialei județene 200
Cotizaţia anuală majorată 100
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe