Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Dumitrești
Anul plății 2009
Data plății 23.03.2009
Suma încasată 800
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 800
Suma cuvenită A.Co.R. 400
Suma cuvenită filialei județene 400
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe