Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Fitionești
Anul plății 2009
Data plății 19.03.2009
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe