Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2023
Data plății 17/03/2023
Suma încasată 1070
Departamentul armonizare legislativă 450
CPSG CoR 80
Casa Comunelor din România 0
Cotizația anuală datorată 1070
Suma cuvenită A.Co.R. 535
Suma cuvenită filialei județene 535
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 50%
Notificări 20230103_notificare_nr_35_ALBA_MIHALȚ.pdf
Notițe