Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Vulturu
Anul plății 2006
Data plății 19.06.2006
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 360
Suma cuvenită filialei județene 240
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe