Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Corbița
Anul plății 2006
Data plății 25.09.2006
Suma încasată 404
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 200
Suma cuvenită filialei județene 200
Cotizaţia anuală majorată 4
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe