Informații financiare View

Județ Alba
Comună Șpring
Anul plății 2005
Data plății 26.01.2006
Suma încasată 326
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 200
Suma cuvenită filialei județene 126
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe