Informații financiare View

Județ Arad
Comună Hălmagiu
Anul plății 2021
Data plății 01.03.2021
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România 400
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 375
Suma cuvenită filialei județene 375
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 50%
Notificări Hălmagiu_AR_2021.pdf
Notițe