Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Chiojdeni
Anul plății 2007
Data plății 19.04.2007
Suma încasată 400
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 240
Suma cuvenită filialei județene 160
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe