Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucerdea Grânoasă
Anul plății 2020
Data plății 19.11.2020
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România 400
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 60%
Notificări BUCERDEA GRÂNOASĂ_2020AB.pdf
Notițe