Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucium
Anul plății 2007
Data plății 15.02.2007
Suma încasată 400
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 200
Suma cuvenită filialei județene 200
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe