Informații financiare View

Județ Arad
Comună Hălmagiu
Anul plății 2019
Data plății 14.10.2019
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România 400
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 60%
Notificări HALMAGIU_2015-2019xlsx.pdf
Notițe