Informații financiare View

Județ Arad
Comună Hălmagiu
Anul plății 2015
Data plății 14.10.2019
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România 0
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 750
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe