Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Fitionești
Anul plății 2006
Data plății 03.04.2006
Suma încasată 400
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 240
Suma cuvenită filialei județene 160
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe