Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Fitionești
Anul plății 2019
Data plății 30.05.2019
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România 400
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 60%
Notificări FITIONEȘTI_2019.pdf
Notițe