Informații financiare View

Județ Arad
Comună Hălmăgel
Anul plății 2016
Data plății 20.06.2018
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 600
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe