Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Corbița
Anul plății 2012
Data plății 04.07.2017
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 700
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe