Informații financiare View

Județ Arad
Comună Apateu
Anul plății 2016
Data plății 17/07/2017
Suma încasată 900
Departamentul armonizare legislativă 0
CPSG CoR 0
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 900
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe