Informații financiare View

Județ Bihor
Comună Pomezeu
Anul plății 2016
Data plății 02.02.2018
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 750
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe