Informații financiare View

Județ Bihor
Comună Nojorid
Anul plății 2017
Data plății 27.11.2017
Suma încasată 1100
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 1100
Suma cuvenită A.Co.R. 1100
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe