Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Dumbrăveni
Anul plății 2018
Data plății 07.02.2018
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR
Notificări DUMBRĂVENI(1).pdf
Notițe