Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Chiojdeni
Anul plății 2018
Data plății 04.04.2018
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 60%
Notificări CHIOJDENI.pdf
Notițe