Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2018
Data plății 14.03.2018
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 50%
Notificări Mihalt_2018.pdf
Notițe