Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucium
Anul plății 2006
Data plății 28.02.2006
Suma încasată 316
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 400
Suma cuvenită A.Co.R. 200
Suma cuvenită filialei județene 116
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe