Informații financiare View

Județ Arad
Comună Livada
Anul plății 2017
Data plății 14.09.2017
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 540
Suma cuvenită filialei județene 360
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe