Informații financiare View

Județ Vaslui
Comună Iana
Anul plății 2017
Data plății 21/01/2019
Suma încasată 900
Departamentul armonizare legislativă 0
CPSG CoR 0
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 900
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe