Informații financiare View

Județ Alba
Comună Blandiana
Anul plății 2017
Data plății 09.02.2017
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe