Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Fitionești
Anul plății 2017
Data plății 28.09.2018
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 750
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe