Informații financiare View

Județ Alba
Comună Poiana Vadului
Anul plății 2017
Data plății 28.09.2017
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 360
Suma cuvenită filialei județene 240
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe