Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bistra
Anul plății 2017
Data plății 03.02.2017
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe