Informații financiare View

Județ Alba
Comună Berghin
Anul plății 2017
Data plății 01.02.2017
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 375
Suma cuvenită filialei județene 375
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR
Notificări
Notițe 600-01,02,2017 150-21,12,2018