Informații financiare View

Județ Alba
Comună Ocoliș
Anul plății 2017
Data plății 18/07/2019
Suma încasată 600
Departamentul armonizare legislativă 0
CPSG CoR 0
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 600
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe

100 - 18.07.2019

500 - 04.12.2020