Informații financiare View

Județ Arad
Comună Iratoșu
Anul plății 2014
Data plății 18.02.2016
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 600
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe