Informații financiare View

Județ Arad
Comună Iratoșu
Anul plății 2015
Data plății 18.02.2016
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 750
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe