Informații financiare View

Județ Bacău
Comună Coțofănești
Anul plății 2015
Data plății 16.12.2015
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 540
Suma cuvenită filialei județene 360
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe