Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Chiojdeni
Anul plății 2016
Data plății 10.04.2017
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe