Informații financiare View

Județ Alba
Comună Sohodol
Anul plății 2016
Data plății 30.05.2016
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 750
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe 600-30.05.2016 150-19.06.2019