Informații financiare View

Județ Alba
Comună Lupșa
Anul plății 2016
Data plății 21.03.2016
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe