Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Garoafa
Anul plății 2016
Data plății 24.11.2015
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 540
Suma cuvenită filialei județene 360
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe