Informații financiare View

Județ Bihor
Comună Popești
Anul plății 2013
Data plății 15.01.2016
Suma încasată 800
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 800
Suma cuvenită A.Co.R. 800
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe