Informații financiare View

Județ Arad
Comună Livada
Anul plății 2014
Data plății 03.07.2015
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 600
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe