Informații financiare View

Județ Arad
Comună Livada
Anul plății 2015
Data plății 03.07.2015
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 375
Suma cuvenită filialei județene 375
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe