Informații financiare View

Județ Bihor
Comună Pomezeu
Anul plății 2013
Data plății 09.07.2015
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 700
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe