Informații financiare View

Județ Alba
Comună Ponor
Anul plății 2015
Data plății 30.07.2015
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 360
Suma cuvenită filialei județene 240
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe