Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Chiojdeni
Anul plății 2015
Data plății 21.11.2016
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe