Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Ciorăști
Anul plății 2015
Data plății 21.01.2019
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 900
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe