Informații financiare View

Județ Alba
Comună Albac
Anul plății 2012
Data plății 17.02.2014
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe