Informații financiare View

Județ Alba
Comună Ponor
Anul plății 2014
Data plății 26.02.2014
Suma încasată 500
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 500
Suma cuvenită A.Co.R. 250
Suma cuvenită filialei județene 250
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe