Informații financiare View

Județ Bacău
Comună Coțofănești
Anul plății 2012
Data plății 18.02.2014
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 700
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe